Sběrné dny Dvorska

Ve dnech 10 a 11. srpna 2019 budou na ul. Zapletalova (proti výběhu koní, na obvyklém místě) přistaveny dva velkoobjemové kontejnery.

  

Do kontejnerů lze uložit:

  • biologický odpad (tráva, listí, …),
  • objemný odpad (dřevo, koberce, matrace, … – pro větší využití místa v kontejnerech ukládejte větší kusy nábytku rozložené),
  • nespalitelný odpad (plasty, PVC, …).

 

Tyto kontejnery nejsou určeny k ukládání:

  • nebezpečných odpadů,
  • lednic, mrazáků, televizí aj. elektrotechnického odpadu,
  • stavebního odpadu a hlíny.

K tomuto účelu jsou určena sběrná střediska odpadů (ul. Malínská, Sladovnická, aj. sběrná střediska v Brně).