Sběr bioodpadu v Brně

Od 12. 4. 2021 začne rozvoz popelnic na biologicky rozložitelný odpad.