Rozhodnutí Rady městské části Brno-Tuřany o návrhu na vyspravení polní cesty na pozemcích p.č. 1807/2 a p.č. 4797 k.ú. Tuřany

Rozhodnutí Rady městské části Brno-Tuřany o návrhu na vyspravení polní cesty na pozemcích p.č. 1807/2 a p.č. 4797 k.ú. Tuřany

čj : MČBT/3797/10 ze dne: 24.6.2010

Váš dopis ze dne : 24.6.2010

Naše čj : MČBT/3797/10

Spis. zn.: MČBT/3797/10

 

Vyřizuje : Mgr. Renata Pokorná

Tel.: 545128232

Fax: 545128212

E-mail: pokorna@turany.cz

 

Datum: 19.7.2010

 

 

Poskytnutí informace

 

 

Vážený pane,

 

v odpovědi na Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se rozhodnutí Rady městské části Brno-Tuřany o Vašem návrhu na vyspravení polní cesty na pozemcích p.č. 1807/2 a p.č. 4797 k.ú. Tuřany na Vaše náklady Vám sdělujeme následující:

 

K Vašemu dotazu na důvod nesouhlasu Rady s Vaším návrhem Vám sdělujeme, že Rada městské části Brno-Tuřany nezdůvodňuje svá rozhodnutí a ani v podkladech pro jednání Rady nejsou žádné důvody uvedeny. Tento Váš dotaz tedy směřuje k vytváření nové informace a podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká mj. vytváření nových informací.

 

K Vašemu dotazu ohledně kompetence Rady městské části Brno-Tuřany v této věci Vám sdělujeme, že Rada rozhodla o Vašem návrhu z toho důvodu, že městské části Brno-Tuřany přísluší dle Statutu města Brna čištění a zimní údržba této cesty. Vyjádření Rady městské části Brno-Tuřany tedy není vyjádřením orgánu státní správy, nýbrž vyjádřením správce majetku.

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil
starosta městské části Brno-Tuřany

zastoupen Ing. Vlastou Hrdlíkovou

místostarostkou městské části Brno-Tuřany