Rekonstrukce ulice Tuřanka

V termínu od 1. 4. 2021 do cca 30. 11. 2021 bude probíhat rekonstrukce ulice Tuřanka v Brně-Slatině. V rámci rekonstrukce proběhne rozsáhlá výměna plynovodu a přípojek (1. 4. – 30. 6. 2021) a následně vodovodu, kanalizace a povrchů vozovky (1. 7. – cca 30. 11. 2021). Během rekonstrukce plynovodu bude v ulici Tuřanka zachován provoz MHD, ostatní provoz bude veden po náhradních trasách dle dopravního značení. V druhé fázi opravy potom budou i trasy MHD řešeny objížďkami.

Rekonstrukci plynu provádí společnost GasNet, s.r.o. (v zastoupení stavbyvedoucího: Mgr. Marek Adámek, tel. 724 006 832).

V rámci rekonstrukce dojde k zákazu vjezdu vozidel mimo dopravní obsluhu, zejména do ulic Matlachova, Přemyslovo nám., Kikerleho, Za Kostelem a Šmahova.

Tento zákaz se netýká obyvatel MČ Brno-Slatina, resp. řidičů, kteří mají za dopravní značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost a dále vozidel zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby vč. vozidel taxislužby.

Další informace k rekonstrukci silnice v ulici Tuřanka naleznete na www.mcslatina.cz v sekci Informace – Doprava. Příjezdové trasy do jednotlivých ulic v přiložených mapách.