Regulační plán V Aleji

Návrh Regulačního plánu V Aleji bude vystaven k veřejnému nahlédnutí do 25.6.2018 v budově Magistrátu města Brna, v zasedací místnosti č. 360 ve III. podlaží, Kounicova 67, Brno.

 

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upd/porizovane-podrobnejsi-upd/regulacni-plan-v-aleji-ku-holasky/navrh-rp-v-aleji/navrh-rp-pro-opakovane-spol-jednani/