Provoz úřadu od 1. 3. 2021

S ohledem na vyhlášení nových krizových opatření dochází od 1. 3. 2021 k těmto změnám v provozu ÚMČ Brno-Tuřany:

  • úřad je možné navštívit v době úředních hodin v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin,
  • provoz pokladny a podatelny je pouze v době úředních hodin, tj. v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin,
  • mimo úřední hodiny si lze návštěvu úřadu domluvit přímo s vyřizujícím referentem,
  • při vstupu na úřad (mimo stavební úřad) v době úředních hodin se, prosíme, nejprve ohlaste na podatelně, kde si Vás případně vyzvedne vyřizující referent,
  • při vstupu na stavební úřad (boční vchod z ulice) v době úředních hodin se, prosíme, nejprve ohlaste u administrativní pracovnice, následně se Vás ujme vyřizující referent,
  • mimo úřední hodiny se ohledně vstupu domlouvejte individuálně přímo s vyřizujícím referentem,
  • po vstupu do budovy, prosíme, dodržujte všechna protiepidemiologická opatření, tzn. po celou dobu mějte zakrytá ústa a nos v souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví, dodržujte rozestupy 2 m (je-li to možné), používejte dezinfekci, která je k dispozici, svou návštěvu úřadu omezte na nejnutnější možnou dobu,
  • kontakty, včetně kontaktů na jednotlivé osoby, najdete zde: https://www.turany.cz/kontakty-a-uredni-hodiny/.

Více informací na podatelně, tel.: 545 128 211, e-mail: stikarovska@turany.cz.