Provoz knihovny

V návaznosti na vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU V ČR ukládá zřizovatel KJM – Statutární město Brno – okamžité uzavření všech provozů KJM a služeb pro veřejnost.

Všechny provozy KJM jsou uzavřeny a neposkytují žádné služby minimálně po dobu trvání tohoto vládního opatření.
V zájmu ochrany Vašeho zdraví nelze vypůjčené dokumenty vrátit (ani do boxů), všechny nevrácené výpůjčky spadající do tohoto období jsou posunuty na vrácení prozatím do období 15. 4. – 21. 4. 2020. 20. 5. – 27. 5. 2020.
Nevyzvednuté rezervace a žádanky budou na Vás čekat alespoň do 15. 4. 2020. 26. 5. 2020.
Po dobu uzavření provozů nenabíhají další upomínky.

Čtenářům, kterým skončila nebo končí doba platnosti průkazu v období zavření KJM – březen a duben, byla platnost prodloužena do konce května.

Podle situace budou termíny výpůjček, rezervací, žádanek a platnosti průkazů dále automaticky prodlouženy.

Pro další informace můžete využít informační linky +420 778 428 659, +420 732 552 581 (pondělí–pátek, 10.00-16.00) nebo e-maily: vypujcky@kjm.cz, aktualizace2@kjm.cz

O změně situace Vás budeme informovat na webu KJM, facebooku, e-mailem nebo SMS zprávou.