Prostě doma – sociální služby v terénu

Jihomoravský kraj koordinuje terénní sociální služby. Ty pomáhají lidem, kteří z nějakého důvodu nezvládají péči o sebe či domácnost. Jedná se například o lidi, kteří se pohybují na vozíku, pacienty s dlouhodobým onemocněním, seniory, lidi se smyslovým či mentálním handicapem nebo rodiny s handicapovanými dětmi. Informace najdete na webu prostedoma.jmk.cz