Prodloužení dopravní uzavírky

Z důvodu nuceného přerušení stavebních prací bude prodloužena uzavírka železničního přejezdu na ul. Rolencova v Brně – Holáskách.

Původní termín konce uzavírky: 29.11. 2019.

Nový termín konce uzavírky: 14.12. 2019

Odůvodnění: Při odstraňování stávajících konstrukčních vrstev byl zjištěn únik plynu. Při kontrole správcem sítě bylo zjištěno, že potrubí je zkorodováno a v havarijním stavu. Z důvodu obecného ohrožení byla nařízena kompletní a okamžitá výměna plynovodního potrubí. Zhotoviteli bylo nařízeno stávající práce na přejezdu okamžitě přerušit, dokud nedojde k výměně zastaralého potrubí.