Přímý přenos ze zasedání 16/VII. ZMČ dne 27.4.2017