Přímý přenos ze zasedání 15/VII. ZMČ dne 23.2.2017