Přímý přenos ze zasedání 14/VII. ZMČ dne 15.12.2016