Přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 27.03.2020 od 08:00 do 13:00.

Vypnutá oblast: Ul. Malínská sudá strana č. 8 až 24 včetně.

2020-03-10-E.ON-2