Přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 12.02.2020 od 08:00 do 15:00.

Vypnutá oblast: Brněnské Ivanovice, Vyšehradská lichá strana od č.23 po č.45 včetně.