Přerušení dodávek elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 19. 7. 2016 od 7:30 do 17:30 hodin v části obce Holásky. Vypnutá oblast:

Rozsah trafostanice 9283 Holásky U potoka, tj. ul. U potoka, Požární, Na návsi, Závětrná, V Aleji od U potoka po č. 173/120 a 418/118 (K jezerům) včetně, Rolencova od Na návsi po železniční přejezd, Výmlatiště chaty od U potoka po č. 491 (parc. č. 2306) a č. 90 (parc. č. 2290) včetně.