Přednáška

Církev československá husitská pořádá přednášku Jan Amos Komenský – učitel národů v úterý 21. března 2017 v 17:00 hod. na faře Husova sboru.

 

17-03-21 plakátek