Povolené výherní hrací přístroje 24. 5. 2011

Povolené výherní hrací přístroje

ČJ.: MČBT/2799/2011 ZE DNE: 24.5.2011

VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE: 24.5.2011

NAŠE ČJ.: MČBT/2799/2011

SPIS. ZN.: MČBT/2799/2011

 

VYŘIZUJE: Eva Rosenbergová

TEL.: 545 128 242

FAX: 545 128 212

E-MAIL: rosenbergova@turany.cz

 

DATUM: 2011-05-30

 

 

 

 

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,

 

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme:

V městské části Brno-Tuřany počet povolených VHP ke dni 30.5.2011 – 8 ks

Nachází se v těchto provozovnách:

Restaurace U Konvice, Sokolnická 9, 620 00 Brno

Restaurace Jitřenka, Kaštanová 5, 620 00 Brno

Restaurace FAKO Club, Hasičská 18, 620 00 brno

ČS OMV, D1

 

S pozdravem

Ing. Radka Svačinová
vedoucí Odboru ekonomického