Povinné “čipování” psů

Upozorňujeme občany, že od 1. 1. 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Bez označení mikročipem nebude platné povinné očkování psa. Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa (pas, očkovací průkaz). Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině. Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3. 7. 2011. Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost. Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120,- Kč – 450,- Kč (závisí na jeho typu). Další částku si soukromí veterinární lékaři účtují za aplikaci mikročipu, ceny jsou smluvní. Za psa bez povinného označení bude po 1. 1. 2020 hrozit správní řízení s možností uložit pokutu do 20.000,- Kč, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině. Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa. Více informací naleznete na jejich internetových stránkách: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/.