Poskytnutí informací z matrik z období leden – říjen 2011

Poskytnutí informací z matrik z období leden – říjen 2011

MČBT/6303/11 28.11.2011

VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE: 28.11.2011

NAŠE ČJ.: MČBT/6303/11

SPIS. ZN.: MČBT/6303/11

 

VYŘIZUJE: Blanka Gärtnerová

TEL.: 545128233

FAX: 545128212

E-MAIL: gartnerova@turany.cz

 

DATUM: 5.12.2011

 

 

Poskytnutí informací z matrik z období leden – říjen 2011

 

 

 

Vážená paní bakalářko,

 

k Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů ohledně počtu nově narozených dětí a počtu sňatků mezi občany, které jsme zaevidovali v období leden 2011 – říjen 2011, Vám sdělujeme, že v daném období jsme zaevidovali 0 narozených dětí a 16 sňatků mezi občany.

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

Mgr. Renata Pokorná
vedoucí Odboru všeobecného

ÚMČ Brno-Tuřany