Poskytnutí informací ve věcech hmotné nouze 7. 11. 2011

Poskytnutí informací ve věcech hmotné nouze

ČJ.: MČBT/5759/11

VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE: 31.10.2011

NAŠE ČJ.: MČBT/5759/11

SPIS. ZN.: MČBT/5759/11

 

VYŘIZUJE: Věra Suchá

TEL.: 545128234

FAX: 545128212

E-MAIL: sucha@turany.cz

 

DATUM: 7.11.2011

 

 

 

Poskytnutí informací ve věcech hmotné nouze

 

 

 

Vážený pane,

 

k Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkajících se informací z oblasti hmotné nouze Vám sdělujeme:

 

1. V současnosti evidujeme 9 osob v hmotné nouzi, kterým jsou vypláceny dávky hmotné nouze.

2. Veřejnou službu nevykonává žádná osoba.

3. Dobrovolnickou činnost nevykonává žádná osoba.

4. Příspěvek na živobytí ve výši existenčního minima přijímají 4 osoby.

5. Veřejnou službu u nás vykonávat nelze, není v městské části zřízena.

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

Mgr. Renata Pokorná
vedoucí Odboru všeobecného

ÚMČ Brno-Tuřany