Poskytnutí informací ohledně odpovědnosti za tisk vydávaný městskou částí Brno-Tuřany 1. 3. 2012

Poskytnutí informací ohledně odpovědnosti za tisk vydávaný městskou částí Brno-Tuřany

ČJ.: MČBT/1067/12 ZE DNE: 17.2.2012

VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE: 17.2.2012

NAŠE ČJ.: MČBT/1067/12

SPIS. ZN.: MČBT/1067/12

 

VYŘIZUJE: Mgr. Renata Pokorná

TEL.: 545128232

FAX: 545128212

E-MAIL: pokorna@turany.cz

 

DATUM: 1.3.2012

 

 

Poskytnutí informací ohledně odpovědnosti za tisk vydávaný městskou částí Brno-Tuřany

 

 

Vážený pane,

 

k Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů ohledně odpovědnosti za pravdivost článků v tiskovinách vydávaných městskou částí Brno-Tuřany Vám sdělujeme, že dle § 4 zákona č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, v platném znění, odpovídá za obsah periodického tisku vydavatel. V městské části Brno-Tuřany vykonává tuto působnost Rada městské části, která na návrh jejího poradního orgánu Komise redakční pravidelně schvaluje obsah každého vydání místního zpravodaje Listy.

 

S pozdravem

Bc. Aleš Jakubec
starosta městské části Brno-Tuřany