Poskytnutí informací ke správním řízením vedeným v roce 2011 ve věcech ochrany pokojného stavu 7. 10. 2011

Poskytnutí informací ke správním řízením vedeným v roce 2011 ve věcech ochrany pokojného stavu

ČJ.: MČBT/5139/11

NAŠE ČJ.: MČBT/5139/11

SPIS. ZN.: MČBT/5139/11

 

VYŘIZUJE: Mgr. Renata Pokorná

TEL.: 545128232

FAX: 545128212

E-MAIL: pokorna@turany.cz

 

DATUM: 7.10.2011

 

 

 

Poskytnutí informací ke správním řízením vedeným v roce 2011 ve věcech ochrany pokojného stavu

 

 

 

Vážený pane jednateli,

 

k Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkajících se správních řízení vedených v období od 1.1.2011 do 30.6.2011 ve věci ochrany před zásahy do pokojného stavu dle § 5 Občanského zákoníku Vám sdělujeme:

V období 1.1.2011 – 30.6.2011vedl Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany jako věcně a místně příslušný správní orgán 1 řízení o ochraně pokojného stavu a z toho:

– ukončeno do 10 dnů od zahájení – 0

– ukončeno do 30 dnů od zahájení – 0

– ukončeno do 60 dnů od zahájení – 1

– nařízeno ústní jednání nebo místní šetření – 0

– vyloučen správním orgánem odkladný účinek odvolání – 0

– účastníky žádáno o vyloučení odkladného účinku odvolání – 0.

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

Mgr. Renata Pokorná
vedoucí Odboru všeobecného

ÚMČ Brno-Tuřany