Poskytnutí informací k volbám do Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany v roce 2010 30. 5. 2011

Poskytnutí informací k volbám do Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany v roce 2010

ČJ.: MČBT/2901/2011 ZE DNE: 30.5.2011

VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE: 30.5.2011

NAŠE ČJ.: MČBT/2901/2011

SPIS. ZN.: MČBT/2901/2011

 

VYŘIZUJE: Eva Rosenbergová

TEL.: 545 128 242

FAX: 545 128 212

E-MAIL: rosenbergova@turany.cz

 

DATUM: 2011-05-30

 

 

 

 

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,

 

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme:

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany má 17 členů

O zvolení do zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ke dni voleb 15-16.října 2010 se ucházelo celkem 136 kandidátů

Celkový počet voličů, zapsaných ve stálém seznamu vedeném dle § 28 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., ke dni voleb 15-16.října 2010 – 4 096

Celkový počet voličů v dodatku stálého seznamu voličů – 0

Kandidát, který nebyl státním občanem ČR – nekandidoval

Kandidát, který nebyl státním občanem ČR – nebyl zvolen

 

 

 

 

S pozdravem

Ing. Radka Svačinová
vedoucí Odboru ekonomického