Poskytnutí informací 21. 12. 2012

Poskytnutí informací

MČBT/7773/2012

21.12.2012

 Poskytnutí informací

Vážení,

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, Vám zasíláme požadované kopie:

 

a)         Zpráva o zjištěních z vykonaného auditu v termínu 9/2012 v Mateřské škole Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace

 

b)         Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, vykonané u Mateřské školy, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, příspěvková organizace.

 

 

 

 

S pozdravem

 

 

  

  

Bc. Aleš Jakubec
starosta městské části Brno-Tuřany

Soubory ke stažení