Poskytnutí informace dne 7. 6. 2017

Informace poskytnuta na základě ústní žádosti dne 7. 6. 2017 umožněním nahlédnutí do smlouvy, viz příloha.