Poplatek za svoz odpadu

Upozorňujeme na blížící se termín k zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu.