Poplatek za komunální odpad v Brně

V letošním roce 2020 nastaly pro některé osoby podstatné změny, které jsou podrobně popsány na našich webových stránkách www.brno.cz/odpady

Zejména jde o úplné osvobození od poplatku, které se týká jednak seniorů, kteří v roce 2020 dovrší 70 let a více, a jednak dětí, které v roce 2020 nedosáhnou věku 4 let. V těchto případech dojde k osvobození od poplatku automaticky a dosažení nebo nedosažení věku není nutné správci daně ohlašovat.

Upozorňujeme však, že osvobození dle věku se vztahuje pouze k poplatkové povinnosti, která vzniká z důvodu přihlášení se v Brně, nikoli z důvodu vlastnictví nemovitosti, podléhající zpoplatnění. 

Pokud tedy osoba osvobozená z důvodu věku vlastní v Brně byt nebo rodinný dům, kde nikdo není přihlášen k pobytu, pak z titulu vlastnictví i nadále nese tento vlastník poplatkovou povinnost, a to ve výši 670 Kč za každou jednu nemovitost podléhající zpoplatnění.  

Jinými slovy, u poplatkové povinnosti z titulu vlastnictví věk vlastníka nehraje žádnou roli na výši sazby. 

Novinkou je také zpřísnění dopadů v těch případech, kdy není splněna ohlašovací povinnost. Týká se to zejména rodičů, kteří uplatňují osvobození pro třetí a další dítě. Pokud nesplní každý rok nejpozději k datu splatnosti ohlašovací povinnost, nárok na osvobození zaniká.

Stejná zůstává sazba, a to 670 Kč za rok 2020, avšak splatnost poplatku je s ohledem na pandemii posunuta až k 31. 8. 2020. Zaplatit poplatek lze bezhotovostně nebo na poště poštovní poukázkou typu A.

Ke dni vydání periodika je pokladna pro výběr poplatku uzavřena a úřední hodiny pro osobní kontakt (nikoli platbu) je možné využít pouze po předchozí domluvě s konkrétním zaměstnancem. Občané jsou vyzýváni, aby veškeré záležitosti řešili elektronicky nebo poštou (příp. ponechali podání na podatelně Magistrátu). V každém případě doporučujeme sledovat webové stránky, kde jsou k dispozici aktuální informace.

Při platbě doporučujeme využít on-line platbu na městském e-shopu WWW.BRNOID.CZ

Číslo účtu správce poplatku je vedeno u České spořitelny, a.s.: 111 22 00 22/0800 (při bezhotovostní platbě je nutno uvést jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka).

Odkaz: https://www.brno.cz/odpady

Správcem daně pro celé město Brno je Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, Oddělení správy poplatku za komunální odpad, pracoviště Šumavská 35, budova C.

Odkaz: https://ekodotace.brno.cz/dotace/salinkarta/

Již čtvrtým rokem mohou poplatníci poplatku za komunální odpad, kteří si zakoupí elektronickou předplatní roční základní nepřenosnou jízdenku pro zóny 100 a 101, podat žádost o dotaci na zakoupenou jízdenku, a to do 60 dnů od data zakoupení jízdenky prostřednictvím eshopu na www.brnoid.cz.

Na Odboru životního prostředí vyřídíte i další ekodotace, které najdete zde: www.ekodotace.brno.cz

Odkaz: https://www.sako.cz/pro-brnaky/cz/791/jak-spravne- tridit/#je-vam-lito-veci-vyhazovat

Chcete dát šanci na druhý život starým věcem, které už nepoužíváte a je vám líto je vyhodit? Můžete udělat dobrou věc pro druhé a současně se zachovat ekologicky.

Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí