Pomoc postiženým jihomoravským obcím – aktualizace

Ve čtvrtek 24. června 2021 zasáhlo několik jihomoravských obcí ničivé tornádo.

Městská část Brno-Tuřany organizuje zajištění převozu materiální pomoci obcím postiženým čtvrteční kalamitou. Prosíme širokou veřejnost o pomoc ve formě věcných darů. Jsme v kontaktu s kolegy starosty z postižených obcí a žádají nás o plachty na zakrytí střech, nářadí, hygienické potřeby, čisticí prostředky, balené vody, hračky pro děti. Seznam budeme dále doplňovat a upravovat podle aktuálních požadavků. Sbírka bude probíhat od dnešních 15:00 hod. do 18:00, v sobotu od 9:00 hod do cca 16:00 hod. na nádvoří radnice. Dary dále poskytneme do rukou konkrétního starosty vybrané postižené obce, případně přes krizový štáb kraje. Děkujeme.

Městské části podle zákona o veřejných sbírkách a dle Statutu města Brna nemohou vyhlásit finanční veřejnou sbírku, vyhlášení takové veřejné sbírky je v kompetenci Rady města Brna.

Níže zveřejňujeme přehled pořádaných sbírek vybraných organizací:

Je možné obrátit se rovněž na Jihomoravský kraj, který zřídil krizovou linku: 800 129 921 a e-mail: dobrovolnici@jmk.cz pro koordinaci dobrovolníků.