Pomoc pečujícím osobám

Zapsaný ústav Betanie – křesťanská pomoc nabízí lidem, kteří doma pečují o seniora nebo postiženého příbuzného, aby tuto péči mohli na čas přerušit a vyřídit si své záležitosti.