Pobočka knihovny otevřena

Po téměř měsíčním uzavření pobočky KJM v Tuřanech z důvodu stěhování došlo dnes k jejímu slavnostnímu otevření. Rekonstrukce knihovny byla součástí třetí etapy rekonstrukce tuřanské radnice, kdy náklady činily cca 3.700.000,-Kč  včetně dokončení fasády a zdi nádvoří.  Veškeré úpravy byly financovány prostřednictvím dotace  města Brna. Největším přínosem nové knihovny jsou větší prostory, bezbariérový přístup, sociální zázemí pro návštěvníky a dětský koutek. Současné nové prostory knihovny byly více jak čtyři roky nevyužité, dříve zde sídlila pošta. V původních místnostech, kde knihovna sídlila, bude skautská klubovna, místnost pro jednání zastupitelů a komisí a prostor pro archiv stavebního úřadu.

V roce 2015 bylo na pobočce v Tuřanech zapsáno celkem 507 čtenářů, z toho 176 dětí do 15 let. Knihovní fond tvoří cca 12 tisíc knihovních jednotek, včetně téměř 130 CD. Počet výpůjček v roce 2015 byl 19.000. Pobočka v minulém roce připravila celkem 46 kulturně vzdělávacích akcí, především pro žáky základních škol.

Pobočka je ze strany ÚMČ Brno – Tuřany velmi podporována. Prostory, kde pobočka sídlí, jsou knihovně poskytovány bezúplatně. Každoročně rovněž přispívá finanční částkou na nákup knihovního fondu. V roce 2015 to bylo ve výši 12.000,- Kč.

 

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána