Platby MČ Brno-Tuřany až do 30. 6. 2020

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a nouzového režimu fungování úřadu MČ Brno-Tuřany informujeme občany o těchto přijatých opatřeních ohledně plateb vůči MČ Brno-Tuřany:

Rada MČ Brno-Tuřany rozhodla, že městská část Brno-Tuřany nebude uplatňovat sankce v případě nedodržení splatnosti pohledávek fyzických osob na základě smluvních ujednání (nájemné, pachtovné), a to v případě, že bude pohledávka uhrazena nejpozději do 30. 6. 2020.

Úřad městské části Brno-Tuřany, jako věcně a místně příslušný správce poplatku ze psů, oznamuje, že dle ust. § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích nebude sankcionovat včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky ze psů, pokud budou uhrazeny nejpozději do 30. 6. 2020.