Památka zesnulých 2022

Níže uvádíme informace ohledně zajištění Památky zesnulých v tomto roce.


  1. Otevírací doba veřejných pohřebišť

Ve dnech 28.10. – 2. 11. 2022 je otevírací doba na Ústředním hřbitově a Židenicích od 7.00 do 19.00 hodin a na příměstských hřbitovech od 28. 10. do 4. 11. 2022 od 7.00 do 19.00 hodin.

Otevírací doba pohřebišť – Ústřední hřbitov a Židenice

pátek28. 10.7.00  – 19.00hod
sobota29. 10.7.00  – 19.00hod
neděle30. 10.7.00  – 19.00hod
pondělí31. 10.7.00  – 19.00hod
úterý1. 11.7.00  – 19.00hod
středa2. 11.7.00  – 19.00hod

Otevírací doba příměstských pohřebišť – Slatina, Tuřany, Líšeň, Soběšice, Jehnice, Královo Pole, Řečkovice, Komín a Žebětín

pátek28. 10.7.00  – 19.00hod
sobota29. 10.7.00  – 19.00hod
neděle30. 10.7.00  – 19.00hod
pondělí31. 10.7.00  – 19.00hod
úterý1. 11.7.00  – 19.00hod
středa2. 11.7.00  – 19.00hod
čtvrtek3. 11.7.00  – 19.00hod
pátek4. 11.7.00  – 19.00hod

Výzva Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace

S ohledem na skutečnost, že je neustále velké množství neudržovaných hrobů na brněnských veřejných pohřebištích, žádáme nájemce hrobových míst, aby je při příležitosti Památky zesnulých uvedli do řádného stavu a i nadále takto udržovali. Povinnost nájemce zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa je mimo jiné  stanovena i zákonem č. 193/2017 Sb., o pohřebnictví. Pokud nájemce řádně nezajišťuje údržbu hrobového místa, dopouští se přestupku. Věříme, že vztah našich spoluobčanů ke svým předkům nedovolí nechat místa jejich posledního odpočinku v období Památky zesnulých v neupraveném stavu.


2. Omezení provozu vozidel na Ústředním hřbitově a hřbitově v Židenicích

Z důvodu zachování piety, klidu a bezpečnosti výrazně zvýšeného počtu pěších návštěvníků brněnských veřejných pohřebišť v období Památky zesnulých, omezuje Správa hřbitovů města Brna  ve dnech 28. 10. – 2. 11. 2022 vjezd vozidel návštěvníků na pohřebiště. Vjezd bude v souladu s Řádem veřejného pohřebiště  statutárního města Brna a za jím stanovených podmínek umožněn a to od 7.00 hod. do 16.00 hod., přičemž vozidla návštěvníků jsou povinna opustit areál pohřebiště do 16.30 hod. Toto omezení platí i pro vozidla návštěvníků s průkazem TP, ZTP a ZTP-P.


3. Předcházení krádežím na brněnských veřejných  pohřebištích

Upozorňujeme občany, že není vhodné bez dozoru si odkládat na hrobová místa a jejich okolí osobní věci, zejména svršky a kabelky. V době Památky zesnulých je na veřejných pohřebištích velká koncentrace lidí, která dává prostor ke krádežím. Těmto je možno předcházet nebo zabraňovat zejména zvýšenou pozorností návštěvníků. V případě, že návštěvníci pohřebiště zjistí přestupek nebo trestný čin, je třeba ihned kontaktovat PČR nebo Městskou policii.

Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace