Oznámení o přerušení dodávky elektrické energieZ důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 21. 5. 2020 od 8:00 do 9:30 – vypnutá oblast Kudrnova 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 a chata ev.č.90 (mezi č.66 a 68).

Dne 21. 5. 2020 od 8:00 do 15:00 – vypnutá oblast Kudrnova 34.

Dne 21. 5. 2020 od 13:30 do 15:00 – vypnutá oblast Kudrnova 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 a chata ev.č.90 (mezi č.66 a 68).

Provozovatel DS upozorňuje na možnost zrušit plánovanou odstávku v souvislosti s opatřeními proti šíření COVID 19, aby nedošlo ke zhoršení dopadu na koncové odběratele. Tyto práce děláme pro naše zákazníky z důvodu zajištění bezpečného a spolehlivého provozu distribuční soustavy, pro odstranění zjištěných závad nebo připojení nových odběratelů k distribuční síti. Těmito opatřeními předcházíme dalším škodám, které mohou vzniknout třetím stranám.