Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 2.11.2022 od 08:00 do 2.11.2022 13:00
Obec Brno, část obce Brněnské Ivanovice, Chrlice, Holásky, Tuřany
Vypnutá oblast
:

Vypnuta bude celá ulice V Tišině, Prodloužená, Ledárenská, U Potoka, Závětrná, Na Návsi, Požární, část ulice V Aleji – lichá strana – od č. 27 (včetně) po č. 175 (včetně) – sudá strana od č. 20 (včetně) po č. 194 (včetně), Rolencova od železničního přejezdu směr křižovatka ulice Na Návsi, Požární a Rolencova TS 9256 Urbánek – Brněnské Ivanovice, Kaštanová č.p. 476/70 TS 9254 ZD Mír Kaštanova – Brněnské Ivanovice, Kaštanová č.p. 501/121, 558/123b TS 9169 BTS ZD Kaštanova – Brněnské Ivanovice, Kaštanová č.p. 558/123b TS 9311 VO dálnice – Brněnské Ivanovice parcela č. 338/1

Viz přiložený seznam.

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.
Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.
Děkujeme Vám za pochopení.
EG.D, a.s.

Seznam adres zde: seznam_om