Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 21.6.2022 od 8:00 do 21.6.2022 13:00
Obec Brno Část obce Brněnské Ivanovice a Holásky
Vypnutá oblast:

Vypnuta bude celá ulice V Tišině a Zahrádky. Vypnutí se týká části ulice Popelova – lichá strana od č. 55 (včetně) po č. 81 (včetně) – sudá strana – od č. 36 (včetně) po č. 46 (včetně), V Aleji –
lichá strana – od č. 1 (včetně) po č. 121 (včetně) – sudá strana – od č. 2 (včetně) po č. 118 (včetně),
Ledárenská – lichá strana – od č. 1d (včetně) po č. 23 (včetně)
.

Společnost EG.D, a.s., jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.


Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s. Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.
Děkujeme Vám za pochopení.
EG.D, a.s.