Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 13.09.2021 od 8:00 do 13.09.2021 14:00
Obec Brno Část obce Tuřany
Vypnutá oblast:
Odběrné místo Soledam s.r.o. napájené z TS702070 FVETuřany BS3
.
Odběrné místo Merulos s.r.o. napájené z DTS 701914 FVE Tuřany BS II., vypnutí se netýká domácností.

Dne 14.09.2021 od 8:00 do 14.09.2021 17:00
Obec Brno Část obce Tuřany
Vypnutá oblast:
Odběrné místo na ulici Vítězná č.p. K/35 pan Panáček
.

Dne 15.09.2021 od 8:00 do 15.09.2021 14:00
Obec Brno Část obce Tuřany
Vypnutá oblast:
Odběrné místo SOLEVA s.r.o. napájené z TS702069 FVETuřany BS1
.

Dne 23.09.2021 od 8:00 do 23.09.2021 15:00
Obec Brno Část obce Brněnské Ivanovice
Vypnutá oblast:
Ulice Jubilejní (sudá strana) č.o. 4, 8 a od č.o. 12 až 76 (včetně)
.

Společnost EG.D, a.s., jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.


Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s. Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.
Děkujeme Vám za pochopení.
EG.D, a.s.