Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 11.08.2020 od 11:30 do 11.08.2020 14:00
Obec Brno Část obce Holásky
Vypnutá oblast:
Odběrná místa připojená z TS9282 Holásky Pegas, tj. ul.Rolencova od žel. přejezdu (č.1 a č.1b neomezeno) po č.22 (vč.) sudá strana a po č.25 (vč.) lichá strana, dále ul. Na Hrázi, Javorová, V Pískách a Písníky, vč. Cola – transport a vč. SH ČMS – hasiči.

Dne 12.08.2020 od 08:00 do 12.08.2020 10:30
Obec Brno Část obce Tuřany
Vypnutá oblast:
Odběrná místa připojená z trafostanice 9428 Tuřany Vojsko, tj. odběrná místa většinou zahrad při cestě spojující Sokolnickou a Prateckou ulici (Vidovič, Pokorný, Buriánek, Hladká, Martínková, Maršálková).

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Distribuce a.s. Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon-distribuce.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s.