Oznámení o chemické ochraně a hnojení organickými i anorganickými hnojivy

OZNÁMENÍ OBČANŮM:

Bonagro a.s. oznamuje, že na pozemcích společností vlastněných či spravovaných bude probíhat do cca 15. 11. 2016 průběžně dle aktuální potřeby chemická ochrana a hnojení organickými i anorganickými hnojivy.

Bude postupováno v souladu s platnou legislativou.

Přesto se DŮRAZNĚ NEDOPORUČUJE vstup na tyto pozemky.

 

 

OZNÁMENÍ VČELAŘŮM A MAJITELŮM VČELSTEV:

Bonagro a.s. oznamuje, že na pozemcích společností vlastněných či spravovaných bude probíhat do cca 15. 11. 2016 průběžně dle aktuální potřeby chemická ochrana.

Bude postupováno v souladu s platnými zákony a vyhláškami o ochraně včelstev. Kvetoucí porosty, v letošním roce porosty řepky ozimé, budou ošetřovány v období od 10. 5. – 10. 6. přípravky včelám neškodnými či neklasifikovanými a jejich aplikace bude prováděna mimo letovou aktivitu včel.

V případě nutnosti ošetřit pozemky (pouze v případě kalamitních výskytů škodlivých činitelů a v souladu s platnou legislativou) přípravkem pro včely nebezpečným v období, kdy by mohlo nastat riziko otravy včelstev, bude o této skutečnosti společnost Bonagro informovat dotčené včelaře formou vývěsky na úřední desce, popř. mailovou zprávou, telefonicky nebo SMS zprávou na kontaktní údaj, který chovatel zanechal na příslušném obecním úřadě.

 

Bonagro a. s.

Jiříkovická 340

66408 Blažovice

Ing. Roman Vacuška

Mail: roman.vacuska@bonagro.eu

Tel.: +420 728 288 838