Opatření v nouzovém stavu k 6.4.2020

Níže uvádíme přehled opatření na území MČ Brno-Tuřany, která byla přijata v souvislosti s trváním nouzového stavu:

Zasedání ZMČ – na základě krizových opatření vlády ČR a doporučení Rady městské části starosta rozhodl tak, že nesvolá zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany, které se mělo konat dne 23. 4. 2020. O termínu dalšího zasedání bude rozhodnuto dle aktuální situace.

Blokové čištění – všechny jarní termíny (31. 3., 14. 4., 16. 4. a 21. 4. 2020) blokového čištění komunikací v MČ Brno-Tuřany jsou zrušeny.

Vydání zpravodaje Listy – vydání zpravodaje Listy č. 2/2020, ke kterému měla být uzávěrka do 6. 4. 2020, bylo zrušeno.

Uzavření KJM – z důvodu trvajícího uzavření všech poboček Knihovny Jiřího Mahena byly všechny výpůjčky prodlouženy do období 20. 5. – 27. 5. 2020. Nevyzvednuté rezervace je možné vyzvednout do 26. 5. 2020.

Dostihový den – dostihový den, který se měl uskutečnit v sobotu 18. 4. 2020, je v důsledku trvání nouzového stavu zrušený.