Opatření proti koronaviru

Ministerstvo zdravotnictví vydalo tato mimořádná opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2:

  • s účinností ode dne 11. března 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a na studiu na vysoké škole – toto opatření se netýká mateřských škol!
  • při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy je možné si požádat o ošetřovné: ošetřovné.pdf
  • s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastní přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání,
  • s účinností ode dne 10. března 2020 se nařizuje zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče,
  • s účinností ode dne 7. března 2020 mají všechny osoby, které se navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, nařízeno, aby bezprostředně po návratu telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem kontaktovaly svého praktického lékaře, který následně rozhodne o karanténě v délce 14 dnů.

Více informací v přiložených dokumentech. Informace budeme průběžně aktualizovat.

Doporučujeme sledovat aktualizované webové stránky:

Mimoradne_opatreni_strednich_a_vysokych_skol_od_11._3._2020

Mimoradne_opatreni_zakaz_konani_akci_nad_100_osob

Mimořádné_opatření-zákaz-návštěv

Mimořádné-opatření-karanténa-po-návratu-z-Italské-republiky