Aktuální opatření

S účinností ode dne 28. 10. 2020 do 20. 11. 2020 platí mj. tato opatření:

  • zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou cest do zaměstnání, výkonu povolání, cest z důvodu ochrany života, zdraví, majetku a venčení psů do 500 metrů od místa bydliště;
  • zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou cest do zaměstnání, nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (nákupy), cest do zdravotnických zařízení, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, cest za účelem pobytu v přírodě, cest do vlastních rekreačních objektů, cest za účelem vycestování z České republiky, účasti na svatbě a pohřbu (v počtu do 10 osob) a návštěvy hřbitova,
  • nařizuje se omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou, omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob (s výjimkou členů domácnosti, zaměstnanců při práci, dětí při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních), zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné,
  • orgány veřejné moci a správní orgány mají omezený provoz spočívající v omezení práce jen na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, zajištění chodu jednotlivých útvarů je vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců, který je nutno zachovat pro činnost orgánu, úřední hodiny jsou omezeny na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin v daném dni,
  • zakazuje se maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách s výjimkami (prodejny potravin, drogerie, lékárny, a další), prodej na tržnicích je omezen, v době od 20:00 hod. až 04:59 hod. je možný prodej pouze na provozovnách čerpacích stanic, lékáren, prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících (letiště, nádraží), prodejen ve zdravotnických zařízeních,
  • ochranné prostředky dýchacích cest je od 21. 10. 2020 do odvolání povinné používat ve všech vnitřních prostorech staveb (mimo bydliště), v prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Více informací k opatřením zde: Aktuální opatření


Na základě shora uvedených opatření je v MČ Brno-Tuřany:

  • provoz úřadu pro veřejnost omezen pouze na pondělí a středu 8 – 10 a 14 – 17 hod.;
  • uzavřena pobočka Knihovny Jiřího Mahena;
  • uzavřena sportovní hala Měšťanská 23;
  • uzavřeno kulturní centrum umístěné v prostorách radnice.

Od 1. 9. 2020 bude Česká pošta v Tuřanech mít novou otevírací dobu:

PONDĚLÍ10:00 – 12:0013:00 – 18:00
ÚTERÝ08:00 – 12:0013:00 – 16:00
STŘEDA10:00 – 12:0013:00 – 18:00
ČTVRTEK08:00 – 12:0013:00 – 16:00
PÁTEK08:00 – 12:0013:00 – 16:00

Více informací zde: Úprava otevírací doby české pošty


Užitečné odkazy: