Mimořádné opatření proti koronaviru v JmK

Dne 22. 9. 2020 vydala Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje s účinností od 23. 9. 2020 od 0:00 hodin do odvolání v okresech Brno-město, Brno-venkov a Hodonín tato mimořádná opatření a doporučení:

  • zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest na hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, to neplatí pro děti do dvou let věku, osoby s poruchou intelektu, osoby provádějící autorské dílo, moderátory a sportovce,
  • zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu vysoké školy, to neplatí pro individuální návštěvy knihoven a studoven, individuální konzultace, zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob, laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob, klinickou a praktickou výuku a praxi,
  • poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb se doporučuje zákaz návštěv s výjimkami.

Více informací zde:

Mimořádné opatření 1.pdf

Mimořádné opatření 2.pdf

Doporučení.pdf


V celé ČR od 18. 9. 2020 platí tato opatření:

  • nošení roušek je opět povinné v prostředcích veřejné dopravy a ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování,
  • povinnost nosit roušku se nevztahuje mj. na děti do 2 let, osoby v mateřské škole, osoby s poruchou intelektu, pacienty na lůžku, uživatele sociálních služeb, zaměstnance, pokud jsou nejméně 2 metry od jiných osob, řidiče hromadné dopravy, osoby u soudu, snoubence a další osoby v průběhu sňatečného obřadu, osoby při pořizování portrétní fotografie, osoby v prostorech lázeňských a léčebných bazénů, sportovce v době tréninku, osoby v prostorech vnitřních koupališť, aj.
  • hromadné akce jsou omezeny tak, že se zakazují nebo omezují akce (divadelní, sportovní, kulturní, náboženské apod.), a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 1000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb,
  • při hromadných akcích dle předchozího odstavce, které se konají ve vnitřních prostorech staveb, s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob, je nutné, aby každý účastník akce měl určeno místo k sezení, to neplatí pro výstavy, trhy, veletrhy a podobné akce.

Více informací zde: Aktuální opatření


Od 1. 9. 2020 bude Česká pošta v Tuřanech mít novou otevírací dobu:

PONDĚLÍ10:00 – 12:0013:00 – 18:00
ÚTERÝ08:00 – 12:0013:00 – 16:00
STŘEDA10:00 – 12:0013:00 – 18:00
ČTVRTEK08:00 – 12:0013:00 – 16:00
PÁTEK08:00 – 12:0013:00 – 16:00

Více informací zde: Úprava otevírací doby české pošty


Užitečné odkazy: