Opatření proti koronaviru – souhrnné informace

Níže uvádíme souhrnné informace ohledně opatření proti koronaviru v MČ Brno-Tuřany, které průběžně aktualizujeme – stav ke dni 22. 6. 2020.

——————————————————————————————————————————————————————————

Od 22. 6. 2020 platí v ČR tato opatření:

  • pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) je zakázán ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště, v prostředcích veřejné dopravy a při účasti na hromadné akci ve venkovních prostorech, jestliže se daná osoba nachází méně než 1,5 metru od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti, tento zákaz neplatí pro určené osoby (děti do 2 let, děti v MŠ, osoby s poruchou intelektu, osoby v uzavřeném vozidle atd),
  • hromadné akce jsou omezeny tak, že se zakazují akce (divadelní, sportovní, kulturní, náboženské apod.), a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 1000 osob, ve vnitřních prostorách musí účastníci nosit ochranný prostředek dýchacích cest, ve venkovních prostorách musí dodržovat odstupy nejméně 1,5 m, nebo nést ochranný prostředek dýchacích cest, k dispozici musí být vždy dezinfekce.

Více informací zde: Aktuální opatření

——————————————————————————————————————————————————————————

Od 25. 5. 2020 se k běžnému provozu vrací ÚMČ Brno-Tuřany a Česká pošta. Více informací zde: Provoz úřadu a pošty bez omezení

——————————————————————————————————————————————————————————

Sportovní hala v Tuřanech, Měšťanská 23, je s účinností od 11. 5. 2020 znovu otevřena. K dispozici je nájemcům na základě uzavřených nájemních smluv. Nutné je dodržování platných a účinných nařízení, zejména není možné užívat šatny a sprchy.

Mateřské školy budou znovu otevřeny společně s prvním stupněm základních škol dne 25. 5. 2020.

——————————————————————————————————————————————————————————

Knihovna Jiřího Mahena, pobočka Tuřany, se znovu otvírá v pondělí 4. 5. 2020. Ústřední knihovna bude v provozu od 11. 5. 2020. Více informací zde: https://www.turany.cz/znovuotevreni-kjm/

——————————————————————————————————————————————————————————

Zasedání ZMČ – na základě krizových opatření vlády ČR a doporučení Rady městské části starosta rozhodl tak, že nesvolá zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany, které se mělo konat dne 23. 4. 2020. Místo toho se zasedání Zastupitelstva bude konat dne 21. 5. 2020.

Blokové čištění – všechny jarní termíny (31. 3., 14. 4., 16. 4. a 21. 4. 2020) blokového čištění komunikací v MČ Brno-Tuřany jsou zrušeny. Další bloková čištění proběhnou již dle předem schváleného harmonogramu.

Vydání zpravodaje Listy – vydání zpravodaje Listy č. 2/2020, ke kterému měla být uzávěrka do 6. 4. 2020, bylo zrušeno. Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla je do 1. 6. 2020, toto číslo již bude vydáno.

Dostihový den – dostihový den, který se měl uskutečnit v sobotu 18. 4. 2020, je v důsledku trvání nouzového stavu zrušený.

Více informací zde: https://www.turany.cz/opatreni-v-nouzovem-stavu-k-6-4-2020/

——————————————————————————————————————————————————————————

Ode dne 1. 4. 2020 budou znovu otevřena sběrná střediska v MČ Brno-Tuřany, otevírací doba bude v původním rozsahu. Více informací zde: https://www.turany.cz/otevreni-sbernych-stredisek-odpadu/

——————————————————————————————————————————————————————————

Platby vůči MČ Brno-Tuřany (nájemné, pachtovné, poplatek ze psů) jsou odloženy až do 30. 6. 2020. Více informací zde: https://www.turany.cz/platby-mc-brno-turany-az-do-30-6-2020/

——————————————————————————————————————————————————————————

Po dobu trvání nouzového stavu byly zrušeny veškeré akce MČ Brno-Tuřany, jejichž konání nebylo nezbytné. Týkalo se to plánované besedy s občany ohledně revitalizace Ivanovického náměstí (původně plánovaná na 17. 3. 2020, proběhla 16. 6. 2020), vítání občánků (plánované na 4. 4. 2020, další proběhne 12. 9. 2020), dětský den (plánovaný na 30. 5. 2020 zrušen bez náhrady). Konání koncertu skupiny PROGRES 2 bylo přesunuto na 12. 8. 2020.

——————————————————————————————————————————————————————————

Užitečné odkazy: