Omezení provozu dětských hřišť

Dětská hřiště v Brně-Tuřanech zůstanou zatím otevřená. Vládní krizové nařízení č. 216 o omezení pohybu osob ve svém bodě XI. důrazně doporučuje provozovatelům dětských hřišť, včetně obcí, uzavřít prostory dětských hřišť. Na základě doporučení MMB zůstanou až do případné změny dětská hřiště v Brně-Tuřanech otevřena.

Důrazně žádáme všechny návštěvníky dětských hřišť a dalších přístupných rekreačních zařízení, aby dodržovali veškerá protiepidemiologická opatření, tedy aby především:

– se na hřištích zdržovali maximálně po 2 (s výjimkou členů jedné domácnosti),

– od ostatních dodržovali dvoumetrové rozestupy,

– užívali ochranu dýchacích cest dle aktuálního vládního nařízení, používali dezinfekci a po návštěvě si důkladně umyli ruce,

– děti od 2 do 15 let musí mít rovněž nasazenou chirurgickou roušku (již nestačí látková).

Dětská hřiště budou otevřena pouze za předpokladu dodržování platných protiepidemiologických opatření. V případě jejich porušování budou hřiště dočasně uzavřeny.

Aktuální seznam nařízení najdete na webu www.vlada.cz. Děkujme, že se budete těmito doporučeními řídit a věříme, že k uzavření hřišť nebude nutno sáhnout. V příštích dnech budou dětská hřiště a obdobná zařízení osazena cedulemi s těmito pravidly.