Odchyt toulavých koček

Ve dnech 13. 4. 2022 – 15. 4. 2022 bude proveden hromadný odchyt toulavých koček volně žijících na pozemku p.č. 1320/1 v k.ú. Tuřany, Hasičská 4.

V zájmu úspěšnosti odchytu žádáme občany, aby před zahájením odchytu a po dobu jeho provádění kočky žijící v uvedené lokalitě nekrmili a nedotýkali se odchytových klecí!

Doporučujeme občanům, aby v uvedeném termínu nevypouštěli své vlastní kočky do oblasti odchytu, případně aby je vhodným způsobem označili.

Účelem odchytu je regulace populací toulavých koček na území statutárního města Brna. Odchycené kočky budou dočasně umístěny do karantény útulku. Po kastraci a dalším veterinárním ošetření pak budou v souladu s doporučením Ústřední komise pro ochranu zvířat a Ministerstva zemědělství ČR vypuštěny zpět do místa odchytu.

Městská Policie Brno, Útulek pro opuštěná zvířata a odchytová a asanační služba