Nový kroužek mladých hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice, Jahodová 5

hledá zájemce do kroužku mladých hasičů.

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA  se bude konat v neděli 17. 09. 2017 v 18 hodin na hasičské zbrojnici v Brněnských Ivanovicích, Jahodová 5.

Kroužek zde bude probíhat každé úterý od 19. 09. 2017 od 17:30 do 19 hodin

Přednostně vítáme děti ve věku od 6 do 11 let.

Na děti se těší Markéta Novotná a Jitka Matulová

 

Hasič nenovice