Nové srdce Tuřan

Revitalizace centra městské části Brno – Tuřany. Přijměte pozvání na výstavu atelierových projektů studentů fakulty architektury v Brně a besedu s občany dne 14. 6. 2016 v 18:00 hod. v sále radnice, Tuřanské nám. 1.

Centrum naší čtvrti nese hrdý název Tuřanské náměstí, ale připomíná spíše ospalou náves s lesoparkem. Hlavní funkce jako radnice, kostel, škola nebo pošta jsou lokalizovány mimo centrální veřejný prostor. Městská část Tuřany nedotčena novou výstavbou několik desetiletí začíná od svého srdce – s plánem revitalizovat své centrum. Ateliérová práce třetího ročníku byly vypsány v rámci metodika spolupráce s městskou samosprávou, volně řečeno se starostou a Tuřaňáky v zádech. Studenti mohli k lokalitě přistoupit dle vlastní analýzy a průzkumu veřejnosti, které se věnovali v prvních týdnech semestru. Práce ze strany obce Tuřany nebyla specifikována určenou funkcí, předpokládala pouze splnění regulace a místních limitů. Začátkem semestru absolvovali studenti za velkého zájmu hrdých tuřanských veřejnou diskusi přímo na radnici obce. V průběhu semestru se zastupitelé a vedení Tuřan dvakrát účastnili veřejných kritik na půdě fakulty. Komentovali představené analýzy i výsledku prvního zahřívacího workshopu /Stage pro Tuřanské hody/. V dubnu se v ateliéru uskutečnilo veřejné představení prvních konceptů a možnosti zástavby veřejného prostoru v jižní části centra Tuřan, předprostoru náměstí a definování vlastního stavebního programu. V květnu týden před finálním odevzdáním následovaly tzv. “tiché kritiky“, kdy studenti vyvěsili své projekty, a odborné i širší veřejnosti vysvětlili pouze na požádání svůj koncept. Účast ze strany odborné i laické veřejnosti byla 35 hodnotitelů. Po tomto termínu měli studenti posledních 8 dní na případné zapracování a korekce. I když se jedná o ideový projekt, bylo zadání zatíženo reálnosti prezentovaných projektů. Výsledná řešení budou prezentována široké veřejnosti Tuřan a snad se stanou podkladem analýzy zadání budoucí architektonické soutěže.

 

Print