NOUZOVÝ STAV

Vláda v návaznosti na předchozí opatření vydala 15. března usnesení, ve kterém zakazuje volný pohyb osob na území České republiky s výjimkou:

 • cest do zaměstnání a výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 • cest nezbytně nutných k obstarání základních životních potřeb (např. nákup, pošta, banka, čerpací stanice),
 • cest do zdravotnických zařízení včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých a zařízení veterinární péče,
 • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
 • pobytu v přírodě nebo parcích,
 • pohřbů.

Opatření má platnost od 16. března od 0.00 do 24. března do 6.00.

Vláda v noci ze 13. na 14. 3. vydala další opatření, doplňující předchozí. Aktuálně platí:

 • Od sobotních (14. 3.) 6 hodin ráno jsou uzavřeny všechny obchody s výjimkou potravin, drogerií, lékáren, čerpacích stanic, prodejen výpočetní techniky a spotřební elektroniky, malých domácích zvířat a krmiv a dalších potřeb pro zvířata, brýlí a kontaktních čoček, novin a časopisů či tabákových výrobků. Otevřeny zůstanou také prádelny a čistírny. 
 • Od 14. 3. od 6.00 se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb. Výjimkou jsou neveřejné stravovny typu zaměstnaneckých jídelen. Dál mohou fungovat taky výdejní okýnka rychlého občerstvení. 
 • Od stejného okamžiku platí zákaz provozu heren a kasin.
 • Tato opatření jsou vyhlášena do 24. března, 6.00.

Vláda dne 13. 3. doplnila další opatření, která navazují na vyhlášení nouzového stavu a opatření přijaté 12. 3. Aktuálně platí:

 • Vláda zakázala občanům ČR vycestovat z republiky a současně vstup do České republiky pro všechny cizince (kromě těch s trvalým či přechodným pobytem nad 90 dnů). Toto nařízení platí od půlnoci z 15. na 16. března.
 • Kdokoli se od 14. 3. vrátí do ČR z Rakouska nebo Německa, musí zůstat v preventivní karanténě.
 • Tato opatření (zákaz vycestování, karanténa) se netýkají těch, kteří do zahraničí (v dosahu 50 km od hranic) dojíždějí do práce.
 • Výjimky se budou také vztahovat na řidiče nákladní dopravy, řidiče autobusů, piloty dopravních letadel, vlakové čety, lodní kapitány nebo příslušníky záchranných služeb.
 • Od soboty 14. 3. 06:00 je zakázána přítomnost veřejnosti v bazénech a infocentrech. Dále nesmí být v provozu venkovní i vnitřní sportoviště s účastí více než 30 lidí.
 • Ve věznicích a detenčních ústavech budou od 14. 3. zakázány návštěvy. 
 • Od 14. 3. od 6.00 bude zakázán maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích.
 • Od 13. 3. od 6.00 platí nařízení, že se nesmí konat žádná akce s účastí nad 30 osob. Týká se to divadelních, hudebních, filmových a dalších uměleckých představení, sportovních, kulturních, náboženských, spolkových, tanečních akcí, výstav, slavností, poutí, přehlídek, ochutnávek, trhů a veletrhů. Výjimku představují pohřby. Nařízení se také vztahuje na akce vycházející z práva shromažďovacího, nemá vliv například na výkon práce, na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona.
 • Aktuální nařízení vlády nemá vliv na chod obchodů nebo veřejné dopravy.
 • Od 13. 3. budou zcela uzavřena také veškerá zábavní zařízení, posilovny, solária, wellness, sportoviště a koupaliště, hudební a společenské kluby, veřejné knihovny a galerie.
 • Mezi 20.00 a 6.00 budou uzavřeny všechny provozovny stravovacích služeb (s platností od 13. 3.), zcela uzavřeny budou stravovací provozy v nákupních centrech o ploše větší než 5000 m2.

Vláda vyhlásila od 12. 3. na následujících 30 dní nouzový stav. Základní opatření, která přijala, jsou:
Od 13. 3. od 6.00 platí nařízení, že se nesmí konat žádná akce s účastí nad 30 osob. Týká se to divadelních, hudebních, filmových a dalších uměleckých představení, sportovních, kulturních, náboženských, spolkových, tanečních akcí, výstav, slavností, poutí, přehlídek, ochutnávek, trhů a veletrhů. Výjimku představují pohřby. Nařízení se také vztahuje na akce vycházející z práva shromažďovacího, nemá vliv například na výkon práce, na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona.
Aktuální nařízení vlády nemá vliv na chod obchodů nebo veřejné dopravy.
Od 13. 3. budou zcela uzavřena také veškerá zábavní zařízení, posilovny, solária, wellness, sportoviště a koupaliště, hudební a společenské kluby, veřejné knihovny a galerie.
Mezi 20.00 a 6.00 budou uzavřeny všechny provozovny stravovacích služeb (s platností od 13. 3.), zcela uzavřeny budou stravovací provozy v nákupních centrech o ploše větší než 5000 m2.
Vláda zakázala cestování občanů ČR do rizikových oblastí (Belgie, Čína, Dánsko, Francie, Írán, Itálie, Jižní Korea, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie).
Na hranici s Rakouskem a Německem budou v provozu jen některé hraniční přechody.
Vláda nařídila od 14. března zákaz vstupu všem cizincům, kteří přijíždějí z rizikových oblastí. Nebude možné pro ně překračovat česko-rakouské a česko-německé hranice. Netýká se to občanů ČR nebo cizinců, kteří mají v Česku trvalý nebo přechodný pobyt.
https://www.brno.cz/koronavirus/