Návrh Regulačního plánu V Aleji

Návrh Regulačního plánu V Aleji, k. ú. Holásky pro opakované společné jednání bude vystaven k veřejnému nahlédnutí v souladu s ust. § 20 stavebního zákona po celou dobu vyvěšení veřejné vyhlášky od pondělí 7.1. 2019 do čtvrtka 7. 2. 2019 v budově Magistrátu města Brna, v zasedací místnosti č. 360 ve III. podlaží, Kounicova 67, Brno.

 

www.brno.cz – Podrobnější územně plánovací dokumentace.

 

Na základě ustanovení § 65 odst. 3 stavebního zákona může každý uplatnit do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky (za který se dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, považuje 15. den po dni vyvěšení této vyhlášky), tj. nejpozději do čtvrtka 7. 2. 2019, u pořizovatele písemné připomínky opatřené identifikačními údaji podatele a jeho podpisem. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.