Návrh nového ÚP

Město Brno dnes zveřejnilo návrh nového územního plánu. Od chvíle zveřejnění návrhu územního plánu poběží do 13. května 2020 doba, kdy jej lidé mohou připomínkovat nebo podávat námitky.
https://upmb.brno.cz/