Návrh nového ÚP

Město Brno zveřejnilo návrh nového územního plánu. Od chvíle zveřejnění návrhu územního plánu poběží do 24. června 2020 doba, kdy jej lidé mohou připomínkovat nebo podávat námitky.
https://upmb.brno.cz/