Mimořádné čištění komunikací 6. a 7.4.2017

Upozornění pro občany

Dne 6. a 7. 4. 2017 bude v naší městské části probíhat čištění vozovek základního komunikačního systému (ZáKoS) od zimního posypu. Čištění zabezpečují Brněnské komunikace a.s. ve spolupráci s naší městskou částí.

Dne 6.4.2017 proběhne čištění komunikací základního komunikačního systému, na kterých jsou umístěny zálivy s parkovacími stáními.

Jedná se o tyto komunikace: Ul. 1. května, Holásecká, Hasičská Popelova, V Aleji , Tuřanská (úsek od Měšťanské po 1. května), Revoluční, Špirkova. Na komunikacích bude umístěno přenosné dopravní značení.

Čištění těchto úseků ZáKoSu zajistí městská část.

Dne 7.4.2017 proběhne čištění komunikace Rolencova z důvodu tohoto čištění bude umístěno přenosné dopravní značení (DZ) a čištění této vozovky bude probíhat s odtahem vozidel.

Na ostatních dopravně významných vozovkách, kde se přenosné DZ neumisťuje, proběhne čištění v podobném termínu.

Čištění ul. Rolencova a ZáKoSu bez DZ zajistí Brněnské komunikace a.s.