Milostivé léto – podzim 2022

Na podzim 2022 se chystá znovu akce nazvaná “Milostivé léto II”, v rámci které mají dlužníci možnost zbavit se dluhů u státních podniků, veřejných institucí nebo samospráv.

Podmínky:

  • vyhlášeno na období 1. 9. 2022 – 30. 11. 2022
  • vztahuje se na osoby v exekuci , přičemž exekuce byla nařízena do 28.10.2021 – na exekuce nařízené po tomto datu se ML nevztahuje
  • oprávněným je veřejnoprávní subjekt

a) Česká republika,

b) územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného

statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,

c) státní příspěvková organizace,

d) státní fond,

e) veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,

f) dobrovolný svazek obcí,

g) regionální rada regionu soudržnosti,

h) příspěvková organizace územního samosprávného celku,

i) ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,

j) obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,

k) státní podnik nebo národní podnik,

l) zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize

  • např. dopravní podniky, ČEZ, poplatky za pobyt nemocnicím, dlužné nájemné u obcí a městských částí, poplatek za komunální odpad,
  • je možné, že se přidají i některé soukromé společnosti banky i nebankovní společnosti, (loni to byli: Česká spořitelna, Stavební spořitelna České spořitelny, Komerční banka, Modrá Pyramida, Essox, MONETA Money Bank, Home Credit, Air Bank, Česká kancelář pojistitelů),
  • exekuci vymáhá soudní exekutor (pozor nevztahuje se na výkony rozhodnutí, daňové ani správní exekuce)
  • písemně (i e-mailem) sdělit příslušnému exekutorovi, že dlužník chce uplatnit milostivé léto dle zákona a vyžádat si od exekutora informace k dalšímu postupu a úhradě jistiny dluhu a nákladů exekuce. Exekutor musí do 15 dnů odpovědět. Pokud 15ti denní lhůtu přesáhne, tedy odpoví později, pak o dobu co přesáhl, se prodlužuje lhůta dlužníkovi na splnění podmínek ML2.
  • uhradit mezi 1.9.2022 – 30.11.2022 jistinu dluhu a náklady exekuce 1500 Kč + DPH (tedy 1815 Kč) exekutorovi, pak je veškeré další příslušenství dluhu odpuštěno. Je-li již jistina zaplacena, pak i tak lze ML uplatnit, pouze je nezbytné uhradit náklady exekuce (tedy jen 1815 Kč). Při pozdější úhradě po 30.11.2022 nelze milostivé léto použít.

Při splnění výše uvedených podmínek osvobodí exekutor povinného (dlužníka) od placení zbývající části vymáhaného dluhu, exekuci automaticky zastaví a tento dluh již po povinném nemůže nikdo nikdy vymáhat. Exekutor tak dlužníkovi fakticky “odpustí” např. neuhrazené penále, úrok, smluvní pokutu, poplatek z prodlení a náklady řízení a exekuce, což mohou být obrovské částky.

Aktuální informace o ML lze sledovat na www.milostiveleto.cz.

Člověk v tísni.